1392 


گفت: هر روزی که می‌گذرد نظر آقای زیباکلام درباره ضرورت مذاکره و رابطه با آمریکا بیشتر اثبات می‌شود!
گفتم: مرد حسابی! چرا پرت و پلا می‌گویی؟ اتفاقاً هر روز که می‌گذرد پرده جدیدتری از کینه‌توزی و خباثت آمریکا علیه ایران و مردم ایران آشکار می‌شود.
گفت: ولی ایشان گفته بود که می‌تواند دهها نمونه از فواید رابطه با آمریکا را بشمارد!
گفتم: راست می‌گوید! مثلاً همین دیروز نمایندگان مجلس از وزارت خارجه خواسته بودند به خاطر اهانت وندی شرمن به مردم ایران، سفیر سوئیس را احضار کند. خب! اگر خودمان با آمریکا رابطه داشتیم و سفیر آمریکا را احضار می‌کردیم که خیلی راحت‌تر بود!
گفت: ولی آقای زیباکلام اهانت وندی شرمن را محکوم کرده است!
گفتم: سهواللسان بوده! نباید فراموش کرد که آمریکا خیلی از ما جلوتر است. مثلاً؛ آنها در سال 2013 هستند و ما هنوز سال 1392 را هم تمام نکرده‌ایم!