گفت: یکی از روزنامه‌های اقتصادی خبر داده که قرار است ایران و انگلیس با مشارکت یکدیگر «عطر» تولید کنند.
13900908200835250_photol.jpg - 56.19 Kbگفتم: مگر قرار نبود که نگاه به تولیدات داخلی باشه؟
گفت: بالاخره برای تامین «کالای اساسی»! هم باید کاری بکنند!
گفتم: از کی تا حالا، «عطر» جزو کالای اساسی شده است؟!
گفت: چه عرض کنم؟!
گفتم: ولی آن همه درباره حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود کالای غیرضروری شعار داده شده بود.
گفت: فعلا که همه نگاه‌ها را به خارج دوخته‌اند و انگار در داخل کشور هیچ امکان و ظرفیتی وجود ندارد!
گفتم: یارو می‌گفت «دیشب اینترنتم قطع شده بود، رفتم چند دقیقه‌ای کنار خانواده نشستم و باهاشون آشنا شدم، دیدم، آدم‌های خوبی به نظر میآن».